ข้อดีของ Web Hosting


Web Hosting

คือ บริการการให้เช่าพื้นที่ หรือ รับฝากเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) โดยช่วยทำให้คุณและลูกค้าของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น
 • ฮาร์ดแวร์ (Hardware)


  คือเครื่องที่จะทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องที่มีขีดความสามารถสูง โดยปกติแล้ว บริษัทที่ให้บริการด้านนี้ มักจะใช้ เครื่อง PC ที่เป็น Pentium III ขึ้นไป และมีหน่วยความจำ (RAM) ที่ค่อนข้างมาก และมีราคาค่อนข้างสูง
 • ซอฟต์แวร์ (Software)


  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) เรียกสั้นๆว่า โอเอส (OS) และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Application Software)
  • ระบบปฏิบัติการ (OS)


   ที่ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยส่วนมากจะใช้อยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่ม Microsoft (Windows 2000 Server & Advanced Server) และกลุ่ม Linux (RedHat) ซึ่งราคาของทาง Microsoft จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า
  • แอพพลิเคชัน (Application)


   ที่ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยปกติแล้วแล้วมักจะใช้หลายโปรแกรมด้วยกัน ในการให้บริการ อาทิเช่น Web Server, FTP Server, Mail Server, DNS Server เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้องใช้โปรแกรม ค่อนข้างหลากหลาย ประกอบกับราคาของซอฟต์แวร์แต่ละตัว ก็ค่อนข้างสูง และมีให้เลือกอยู่มากมายในท้องตลาด
 • คน (Peopleware)


  ต้องมีคนที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลระบบ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ก็ตาม ซึ่งก็มีแบบจ้างประจำและไม่ประจำ ค่าจ้างส่วนใหญ่ก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง ค่าเช่าสัญญาณและอินเตอร์เน็ต (Leased Line และ Internet Air Time) - ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ตอยู่หลายราย (ISP) แต่ราคาค่าเช่าซึ่งคิดเป็นรายเดือน ก็ยังจัดว่าค่อนข้างสูง
 • สรุปโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก (เริ่มต้นหลักแสนบาทขึ้นไป) ในการทำให้เว็บไซต์ คุณและลูกค้าของคุณ ถูกมองเห็นจากคนทั่วโลก ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์การใช้งานใดๆก็ตามครับ ดังนั้นถามตัวคุณเองซิว่า เราจำเป็นต้องลงทุน และมีความพร้อมแล้วหรือยัง กับการมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง หรือบริษัท ถ้าคำตอบคือยัง แต่มีโฮมเพจ หรือเว็บไซต์ที่ต้องเผยแพร่สู่ตลาดโลกแล้ว มีทางเลือกไหนบ้าง ที่คุณและบริษัทคุณ จะสามารถเผยแพร่เว็บไซต์ได้ คำตอบของคุณ คือ การใช้บริการ Web Hosting ของผู้ที่ให้บริการด้านนี้อยู่แล้ว แน่นอนค่าใช้จ่ายย่อมต่ำกว่า ที่กล่าวไว้ด้านบนค่อนข้างมากทีเดียว แถมยังไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลระบบทั้งหมด ตามที่กล่าวไว้ใน 4 ข้อข้างต้นด้วย ซึ่งผู้ให้บริการด้านนี้ส่วนใหญ่ จะคิดค่าใช้จ่ายคุณเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือ รายปี หน้าที่ของคุณก็เพียงแต่ค้นหาดูซิว่ามีผู้ให้บริการรายไหนที่น่าเชื่อถือ และพูดคุยเป็นกันเองและรู้เรื่อง อีกทั้งราคาค่าเช่า/รับฝากเว็บไซต์ก็ไม่สูงเกินไปสำหรับคุณ


บทความวันที่ 25/12/08


More
hosting Web Application คืออะไร ?
Web application development is performed by specialized programmers, who are familiar with the coding necessary for the creation of Web pages, including HTML, XML, Flash, Perl, CSS, PHP, JSP, ASP, and others. Each of these has a specific function and creates varied results. To varying degrees, programmers are proficient in one or more of these languages. Web application development can be varied or specific, depending on the needs of the Web pages involved. Such as restaurant application, hotel application, account applcation, etc.
hosting Domain Name คืออะไร
Domain Name คือ ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีใครในโลกใช้เพราะถ้ามีคนใช้ชื่อใดแล้วเราจะไปจดชื่อซ้ำไม่ได้ ชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะ ระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด เช่น IC-MyHost.com และ ic-myhost.com ถือว่าเป็นชื่อเดียวกัน ในปัจจุบันได้มีการจดชื่อโดเมนถึงกว่า 30 ล้านชื่อทั่วโลก และชื่อโดเมนก็มักจะถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าของ Website ต่างๆ ด้วย
hosting ความแตกต่างระหว่าง Cloud Hosting และ Web Hosting
ความแตกต่างระหว่าง Cloud Hosting กับ Web Hosting อยู่ตรงที่ Cloud Hosting มีอิสระในการปรับขีดความสามารถ สมรรถนะ และขนาดทรัพยากรได้ตามภาระงาน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการขยายทรัพยากรสำหรับผู้ให้บริการ
hosting เว็บโฮสติ้งคืออะไร
เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ รูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ สามารถนำเว็บเพจของตนเอง เพื่อออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเว็บโฮสนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า 'HSP' ย่อมาจาก Hosting Service Provider หรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง เป็นธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีที่จำ
hosting Cloud Server คืออะไร
Cloud Server เป็นการทำงานร่วมกันของ Server จำนวนมาก โดยแบ่งชั้นการประมวลผลออกจากชั้นเก็บข้อมูล ดังนั้น ด้วยระบบ Cloud Server ทำให้การทำงานของ Web หรือ Server เสมือนของผู้ใช้งานไม่ติดขัด แตกต่างจาก Web Hosting หรือ Server ธรรมดาทั่วไป ที่หากเกิดการติดขัดเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะทำให้การทำงานหยุดลงโดยไม่มีระบบทดแทน
hosting การเลือกเว็บโฮสติ้ง
ประเด็นสำคัญในการเลือก Web Hosting ก็คือ 1. บริษัทที่ให้บริการ ต้องมั่นคง เพราะ เนื่องจาก วงการ Hosting เกิดง่าย ตายเร็ว ปัจจุบัน เกิดขึ้นมามากมาย และมีลูกค้ามากมายที่เป็นเหยื่อเหล่านี้ เปิดมา 3 เดือนประเดี๋ยวก็ปิดไป สร้างความเดือนร้อนให้ลูกค้า มามาก
hosting VPS คืออะไร
บริการ VPS คืออะไร เว็บไซต์ไหนเหมาะกับ VPS หลายคนรู้จักบริการ Web Hosting ในรูปแบบของ Shared Hosting หรือ Dedicated server แต่คงมีหลายคนที่ยังไม่เคยรู้จักบริการ VPS หรือ Virtual Private Server ซึ่งเป็นบริการ Web Hosting อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน (เมื่อเทียบกับ Shared Hosting ทั่วๆ ไป) ทั้งยังมีราคาค่าบริการที่ไม่สูงเกินไปนักอีกด้วย
hosting Cloud Hosting คืออะไร
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีระบบ Cloud Computing ที่ดึงความสามารถของทรัพยากรจาก Server หลายๆ เครื่องมารวมเป็นระบบเดียว
โดยจะมีการแบ่งการทำงานของ Server กับพื้นที่การเก็บข้อมูลออกจากกัน หากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานหรือการประมวลผลของ Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ระบบจะยังคงสามารถทำงานได้ต่อไปจาก Server เครื่องอื่นๆ แทน จึงทำให้การใช้งาน Cloud Hosting มีความน่าเชื่อถือสูง มีความปลอดภัยในการใช้งาน