การช่วยเหลือการต่ออายุกรณีน้ำท่วม


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ถือครองโดเมนและโฮสติ้ง

สำหรับโดเมน .th ในช่วงอุทกภัย ลูกค้าที่มีโดเมนหมดอายุตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป จะยังสามารถใช้งานโดเมนได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยระบบจะเริ่มกระบวนการระงับการใช้งาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 และยกเลิกโดเมนในกรณียังไม่ได้รับชำระเงินในวันที่ 1 มกราคม 2555 สำหรับโดเมนที่หมดอายุหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2554 จะยังคงเข้าสู่กระบวนการหมดอายุตามปกติ คือระงับการใช้งานเมื่อหมดอายุครบ 1 เดือน และยกเลิกโดเมนเมื่อหมดอายุครบ 2 เดือน ยกเว้นจะมีประกาศเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น

สำหรับ Hosting และ / หรือ โดเมน .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .tv, .asia, .cc, .con, .com.cn, .me, .mobi, .name ลูกค้าที่หมดอายุโดเมนและยัง ไม่สะดวกในการชำระค่าบริการ แต่มีความประสงค์ในการต่ออายุ รบกวนโทรยืนยันการต่ออายุ มายัง HOTLINE : 086-3083669 เพื่อทำการต่ออายุล่วงหน้า และเมื่อท่านสะดวกในการชำระค่าบริการ รบกวนยืนยันการชำระค่าบริการมายัง HOTLINE ทั้งนี้น ในกรณียังไม่ได้รับชำระเงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดเมนและ/หรือ Hosting จะถูกระงับ ยกเว้นจะมีประกาศเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น

IC-MyHost หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราชาวไทยจะผ่านสถานการณ์น้ำท่วมนี้ไปด้วยกันด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง


ข่าววันที่ 03 November 2011

More