ยืนยันชำระเงิน

ท่านสามารถ ยืนยันการชำระเงิน ได้ถึง 3 วิธีคือ


  1. โทรแจ้งการชำระค่าบริการที่ HOTLINE 086-308-3669, 082-263-8558 - ท่านจะสามารถใช้บริการหลังจากโทรแจ้ง ภายใน 3 ชม. หรือ
  2. ส่ง slip ไปยัง line id : @ic-myhost
    LINE ID : @IC-MyHost หรือ
  3. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มข้างล่าง ท่านจะสามารถใช้บริการหลังจากกรอกข้อมูล ภายใน 1 วันทำการ

แบบฟอร์มยืนยันการชำระค่าบริการ
เลขที่ใบเสนอราคา *
ชื่อโดเมน * www.
ชำระเงินเข้าบัญชี *
Payment Slip *
นามสกุล jpg, jpeg, png, gif, bmp, pdf, doc, docx, pdf, pdfxและมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
วันที่ชำระเงิน * Click Here to Pick up the date
จำนวนเงิน *
กรุณาระบุช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
Confirm Payment
บจก. ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์

ใบหัก ณ ที่จ่าย 3%

ในกรณีบริษัท หรือ หจก. ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาส่งใบหักภาษีมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในทันที ที่ได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ที่อยู่ในการออกใบหัก และ ที่อยู่จัดส่ง

บจก. ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์
35 ถ.โชติวิทยะกุล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547069522