ท่านสามารถ ยืนยันการชำระเงิน ได้ถึง 3 วิธีคือ


1. โทรแจ้งการชำระค่าบริการที่ HOTLINE 086-308-3669, 082-263-8558 - ท่านจะสามารถใช้บริการหลังจากโทรแจ้ง ภายใน 3 ชม. หรือ
2. ส่ง slip ไปยัง line id : @ic-myhost
LINE ID : @IC-MyHost หรือ
3. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มข้างล่าง ท่านจะสามารถใช้บริการหลังจากกรอกข้อมูล ภายใน 1 วันทำการ

วิธีการใช้บริการ ที่เร็วที่สุด คือ กรอกข้อมูล แล้วโทรแจ้งที่หมายเลข HOTLINE 086-308-3669 , 082-263-8558
จะสามารถใช้บริการได้ภายใน 3 ชม.


เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน ท่านสามารถทำการยืนยันการชำระเงินได้ทางหน้าเว็บนี้
ทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและเปิดใช้งานได้ทันที
กรุณากรอกข้อมูลอ้างอิง
เลขที่ใบเสนอราคา *
ชื่อโดเมน * www.
กรุณากรอกข้อมูลการชำระเงิน
ชำระเงินเข้าบัญชี*
Payment Slip *
นามสกุล jpg, jpeg, png, gif, bmp, pdf, doc, docx, pdf, pdfxและมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
วันที่ชำระเงิน* Click Here to Pick up the date
จำนวนเงิน*
กรุณาระบุช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้ทันที และ จะส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์

ใบหัก ณ ที่จ่าย

ในกรณีบริษัท หรือ หจก. ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาส่งใบหักภาษีมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในทันที ที่ได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ที่อยู่ในใบหัก ณ ที่จ่าย / ที่อยู่ในการจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
35 ถ.โชติวิทยะกุล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547069522