IC-MyHost ให้บริการ dedicated server, cloud hosting, cloud server, web hosting, VPS, เว็บโฮสติ้ง และ จดโดเมน

Articles

hosting Cloud Hosting คืออะไร
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีระบบ Cloud Computing ที่ดึงความสามารถของทรัพยากรจาก Server หลายๆ เครื่องมารวมเป็นระบบเดียว
โดยจะมีการแบ่งการทำงานของ Server กับพื้นที่การเก็บข้อมูลออกจากกัน หากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานหรือการประมวลผลของ Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ระบบจะยังคงสามารถทำงานได้ต่อไปจาก Server เครื่องอื่นๆ แทน จึงทำให้การใช้งาน Cloud Hosting มีความน่าเชื่อถือสูง มีความปลอดภัยในการใช้งาน
hosting Dedicated Server คืออะไร
Dedicated Server คือ บริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้เราไม่ต้องลงทุนซื้อ Server เอง ทำให้สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก การใช้งาน ใช้งานเพียงผู้เดียว และเรายังสามารถบริหาร Dedicated Server ด้วยวิธี Remote Access (Telnet ,Terminal) หรือ Remote Desktop เปรียบเสมือนนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่อง Dedicated Server เอง อีกทั้งเรายังสามารถแบ่งพื้นที่การใช้งานจัดสรรได้ตามต้องการ Dedicated Server เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้ทรัพยากรของเครื่องสูงมาก ๆ มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลเป็นความลับ เช่น Application Server , Web Server, Mail Server, Live Broadcast Server เป็นต้น

IC-MyHost Best Seller


IC-MyHost Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูงให้บริการประทับใจ web hosting มี Uptime 99.9%
ดูแลโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ พร้อมระบบ daily backup ครบครัน

Thailand Dedicated Server , Cloud Web Hosting Service Provider, Cloud Server, VPS and Domain Registration