เว็บ IC-MyHost รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกยี่ห้อแล้ววันนี้
การใช้งาน Mobile Device อย่างสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
บนอปุกรณ์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว

ดังนั้น ic-myhost จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลตรงส่วนนี้
จึงได้พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ www.ic-myhost.com ไปสู่ responsive website
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล ใช้งานเว็บไซต์
ได้อย่างสะดวก ง่ายดายยิ่งขึ้น


ข่าววันที่ 24 April 2015

More