ตรวจสอบชื่อโดเมน

ค้นหาข้อมูลชื่อโดเมนเนม

Domain/IP Address:

กฎการตั้งชื่อ Domain Name

  • โดเมนเนม สามารถใช้ตัวอักขระ A-Z , เลข 0-9 และเครื่องหมาย - (hyphen)
  • โดเมนเนม ไม่เกิน 63 ตัวอักษร (ไม่รวม นามสกุล .COM, .WS, อื่นๆ)
  • Domain Name ไม่สามารถขึ้นต้น ด้วยเครื่องหมาย - (hyphen)
  • โดเมน ไม่สามารถ ไว้ท้ายสุด ก่อนนามสกุล .COM, .WS, อื่นๆ

หลักการเลือก Domain Name

  • ชื่อ โดเมน ต้องเป็น ระบุ เจาะจง และ บ่งบอกในความเป็นคุณ [unique] ซึ่งไม่ซ้ำกับใคร ตรวจสอบชื่อโดเมน ก่อนการ จดทะเบียนโดเมน
  • เลือกซื้อบริการ โฮสติ้ง พร้อมทั้ง จดทะเบียนโดเมนเนม จะได้ จดโดเมนฟรี
  • โดเมนเนม ของคุณ ควรจะจำง่าย และ พิมพ์ ได้ง่ายๆ