เพิ่มระบบ Back Up ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ Web


IC-MyHost.com ได้ทำการเพิ่มระบบ Back Up ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ Web


ข่าววันที่ 13 July 2004


More
hosting แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
hosting เปลี่ยน server ใหม่ สำหรับ IP : 61.19.248.108
hosting กำหนดการ upgrade php ของ server IP: 61.19.248.109
hosting การปิดปรับปรุง server
hosting เปลี่ยน server ใหม่ สำหรับ IP : 61.19.252.158
hosting Maintenance Hardware Schedule
hosting พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม bandwitdth ทั้งในประเทศ & ต่างประเทศ
hosting เพิ่มหน่วยความจำ สำหรับ web hosting IP : 61.47.35.145
hosting maintenance ระบบ network
hosting Update Program ต่าง ๆ ใน Server
hosting Maintenance Server
hosting ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราว เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ
hosting Update Version ล่าสุดของ Control Panel