เงื่อนไขของโปรโมชั่น ขยายพื้นที่ ฟรี มากถึง 50% ตลอดอายุการใช้งาน


เงื่อนไขของโปรโมชั่น ขยายพื้นที่ ฟรี มากถึง 50% - สำหรับ Linux Server เท่านั้น
1. Promotion นี้ สำหรับ Linux Server เท่านั้น
2. คุณจะได้รับสิทธิ์เท่ากับลูกค้าปกติของเรา
3. คุณจะได้ ขนาดพื้นที่ที่ได้รับ ตลอดอายุการใช้งานของคุณ
4. ให้สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ หรือ ลูกค้าที่ย้าย Host มาใช้บริการใหม่ เท่านั้น
5. หมดเขตสมัครใช้บริการ และ ยืนยัน การชำระเงิน ภายใน 30 พฤศจิการยน 2551 นี้ เท่านั้น


ข่าววันที่ 20 October 2008

More