12/12/12 วันดีๆ กับ Host ดีๆ


12/12/12
วันดีๆ กับ Host ดีๆ
ด้วย Promtion จัดเต็มวันนี้
Buy 1 Get 1 Free
กิจการรุ่งเรือง เปิดตัวฤกษ์ดี กับ IC-MyHost


หมายเหตุ
- Hosting ที่แถมฟรีจะมี Package เดียวกับ Hosting ที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้
- Hosting ที่แถมฟรีจะมีอายุ 1 ปี ยกเว้น Business Plan ที่สั่งซื้อราย 6 เดือน จะแถม 6 เดือนด้วยเช่นกัน
- สงวนสิทธิ์สำหรับ Hosting จดทะเบียนใหม่เท่านั้น
- Hosting ที่แถมฟรี ไม่รวมการจดทะเบียนโดเมนฟรี ทุกกรณี
- ระยะเวลาโปรโมชั่น 12/12/12 - 25/12/12 เท่านั้น โดยยึดจากวันที่ในใบเสนอราคาเท่านั้น
- แจ้งเปิดใช้งาน Hosting Free ภายใน 25 ธ.ค. 2555 เวลา 24:00 น.เท่านั้น
- หมดเขตโปรโมชั่น ภายใน 25 ธ.ค. 2555 เวลา 24:00 น. (ต้องแจ้งชำระเงินภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น)

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข่าววันที่ 12 December 2012

More