ฉลองครบรอบ 10 ปี Dedicated Server :: ราคาพิเศษ ไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้ว !!!


Dedicated Server R310 ราคาเดือนละ 4,500 บาท
- Quad Core Xeon X3430 (2.4GHz, 8M Cache)
- SATA 500 GB
- 4 GB DDR3 ECC
- 1 IP Address
- CAT-IDC
***ด่วนจำกัดจำนวนเพียง 3 เครื่องเท่านั้น***

Dedicated Server R320 ราคาเดือนละ 5,100 บาท
- Intel ? Xeon ? E5-2407 2.20GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI
- SATA 1TB
- 4 GB DDR3 ECC
- 1 IP Address
- CAT-IDC
***ด่วนจำกัดจำนวนเพียง 2 เครื่องเท่านั้น***

หมายเหตุ
- ราคาโปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับสัญญาเช่า 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น
- กำหนดยืนราคาโปรโมชั่น จนกว่าสินค้าโปรโมชั่นจะหมดลง


ข่าววันที่ 01 April 2013

More