เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่กับ Cloud Hosting พร้อมส่วนลด 20-30 % / ปี : Linux + Affordable


เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่กับ Cloud Hosting พร้อมส่วนลด 20 - 30% / ปี ก้าวกระโดดไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณล้ำหน้าก่อนใครเพื่อน

พิเศษสุดสำหรับลูกค้าเก่าที่ใช้งาน Linux Web Hosting ทุก Package
ต้องการย้ายมาใช้งาน Cloud Linux Web Hosting รับส่วนลดทันที 20% ไม่ว่าจะต่ออายุกี่ปีก็ตาม

พิเศษสุดสำหรับลูกค้าเก่าที่ใช้งาน Afforable Web Hosting ทุก Package
ต้องการย้ายมาใช้งาน Cloud Afforable Web Hosting รับส่วนลดทันที 30% ไม่ว่าจะต่ออายุกี่ปีก็ตาม

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2557


ขั้นตอน
1. สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์และใบเสนอราคาได้ที่ support@ic-myhost.com
2. ยืนยันการชำระเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
1. ทุก Package Linux Web Hosting ที่ต้องการย้ายมาใช้งาน Cloud Linux Web Hosting หรือ ทุก Package Afforable Web Hosting ที่ต้องการย้ายมาใช้งาน Cloud Afforable Web Hosting
สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2557
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


ข่าววันที่ 08 October 2014

More