พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม bandwitdth ทั้งในประเทศ & ต่างประเทศ


ทางบริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ ดำเนินกิจการมากว่า 5 ปี
เรามีลูกค้าที่ให้การสนับสนุน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เราก็มิหยุดที่จะพัฒนา ศักยภาพของทางบริษัท ให้ดียิ้งๆ ขึ้นไป

ล่าสุด เราจะทำการ Upgrade bandwidth ในวันที่ 20 กันยายน 2551
Bandwidth ในประเทศ จาก 3 Gbps -> 10 Gbps
Bandwidth ต่างประเทศจาก 360 Mbpx -> 3 Gbps


ทั้งนี้ เราจะยังคงมุ่งเน้น พัฒนา ศักยภาพ ของ เวบโฮสติ้ง & โดเมนเนม ต่อๆ ไป
https://www.ic-myhost.com/dedicated-server/cat-data-center.html
ทั้งนี้

จะมีการปิดระบบ server ในวันที่ 20 กันยายน 2551 ตั้งแต่เวลา 20.01 - 00.00
เพื่อทำการย้าย Data Center และเปลี่ยน IP Address


ข่าววันที่ 20 September 2008

More