การปิดปรับปรุง server


เนื่องด้วยทางบริษัท ฯ จะทำการปิดปรับปรุง server หมายเลข IP Address : 61.19.252.154
ในวันที่ 13 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 06.00 น. จะทำให้เว็บไซต์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกด้วย จักขอบคุณยิ่ง


ข่าววันที่ 10 April 2009


More
hosting แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
hosting เปลี่ยน server ใหม่ สำหรับ IP : 61.19.248.108
hosting กำหนดการ upgrade php ของ server IP: 61.19.248.109
hosting เปลี่ยน server ใหม่ สำหรับ IP : 61.19.252.158
hosting Maintenance Hardware Schedule
hosting พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม bandwitdth ทั้งในประเทศ & ต่างประเทศ
hosting เพิ่มหน่วยความจำ สำหรับ web hosting IP : 61.47.35.145
hosting maintenance ระบบ network
hosting Update Program ต่าง ๆ ใน Server
hosting Maintenance Server
hosting ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราว เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ
hosting เพิ่มระบบ Back Up ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ Web
hosting Update Version ล่าสุดของ Control Panel