กำหนดการ upgrade php ของ server IP: 61.19.248.109


เนื่องด้วยทางบริษัท ฯ จะทำการปิดปรับปรุง php version ของ server หมายเลข IP Address : 61.19.248.109
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 22.00 น. จะทำให้เว็บไซต์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกด้วย จักขอบคุณยิ่ง

หลังจากทำการ upgrade เรียบร้อยแล้ว ค่า php version default จะเป็น php5 โดยอัตโนมัติ
ส่วนลูกค้าท่านใด ต้องการใช้งาน php version 4.4.9 กรุณาติดต่อ support team เพื่อทำการ setup ให้


ข่าววันที่ 06 November 2009


More
hosting แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
hosting เปลี่ยน server ใหม่ สำหรับ IP : 61.19.248.108
hosting การปิดปรับปรุง server
hosting เปลี่ยน server ใหม่ สำหรับ IP : 61.19.252.158
hosting Maintenance Hardware Schedule
hosting พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม bandwitdth ทั้งในประเทศ & ต่างประเทศ
hosting เพิ่มหน่วยความจำ สำหรับ web hosting IP : 61.47.35.145
hosting maintenance ระบบ network
hosting Update Program ต่าง ๆ ใน Server
hosting Maintenance Server
hosting ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราว เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ
hosting เพิ่มระบบ Back Up ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ Web
hosting Update Version ล่าสุดของ Control Panel