CAT-IDC ขอแจ้งกำหนดการดับระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง UPS


เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าที่ป้อนให้ CAT-IDC บางตู้ Rack ดับและติดในเวลา 2 วินาทีของวันที่ 21 พ.ค.54
ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟ(UPS)
ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ จึงต้องรีบดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก โดย CAT-IDC
จะเพิ่มและปรับปรุงเครื่องสำรองไฟ(UPS) ขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

จากการดำเนินการดังกล่าวทาง CAT-IDC ขออนุญาตดับกระแสไฟฟ้า
ในคืนวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 54 เวลา 24:00 - 02:00 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สำหรับ Server IP ดังต่อไปนี้
122.155.3.145
122.155.3.140
61.19.248.201
61.19.248.202
61.19.248.203
61.19.248.204
122.155.17.131
122.155.17.135
122.155.9.112
122.155.3.153

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-4670 หรือ 086-3083669 หรือ support@ic-myhost.com


ข่าววันที่ 01 June 2011

More