คู่มือการใช้งาน การ setup Spamassassin และ SPAM Filter


คู่มือการใช้งาน การ setup Spamassassin และ SPAM Filter

คู่มือการใช้งาน การตั้งค่าการกรองเมล์ขยะด้วย Spamassassin เป็นการตั้งค่า ระดับการกรอง email ขยะให้ทั้งโดเมน
และ
คู่มือการใช้งาน การกรองเมล์ขยะด้วย SPAM Filters จะทำการ setup การ filters ที่ใช้ทั้งโดเมน


ข่าววันที่ 18 December 2008

More