Web Hosting

คือ บริการการให้เช่าพื้นที่ หรือ รับฝากเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) โดยช่วยทำให้คุณและลูกค้าของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น
 • ฮาร์ดแวร์ (Hardware)


  คือเครื่องที่จะทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องที่มีขีดความสามารถสูง โดยปกติแล้ว บริษัทที่ให้บริการด้านนี้ มักจะใช้ เครื่อง PC ที่เป็น Pentium III ขึ้นไป และมีหน่วยความจำ (RAM) ที่ค่อนข้างมาก และมีราคาค่อนข้างสูง
 • ซอฟต์แวร์ (Software)


  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) เรียกสั้นๆว่า โอเอส (OS) และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Application Software)
  • ระบบปฏิบัติการ (OS)


   ที่ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยส่วนมากจะใช้อยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่ม Microsoft (Windows 2000 Server & Advanced Server) และกลุ่ม Linux (RedHat) ซึ่งราคาของทาง Microsoft จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า
  • แอพพลิเคชัน (Application)


   ที่ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยปกติแล้วแล้วมักจะใช้หลายโปรแกรมด้วยกัน ในการให้บริการ อาทิเช่น Web Server, FTP Server, Mail Server, DNS Server เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้องใช้โปรแกรม ค่อนข้างหลากหลาย ประกอบกับราคาของซอฟต์แวร์แต่ละตัว ก็ค่อนข้างสูง และมีให้เลือกอยู่มากมายในท้องตลาด
 • คน (Peopleware)


  ต้องมีคนที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลระบบ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ก็ตาม ซึ่งก็มีแบบจ้างประจำและไม่ประจำ ค่าจ้างส่วนใหญ่ก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง ค่าเช่าสัญญาณและอินเตอร์เน็ต (Leased Line และ Internet Air Time) - ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ตอยู่หลายราย (ISP) แต่ราคาค่าเช่าซึ่งคิดเป็นรายเดือน ก็ยังจัดว่าค่อนข้างสูง
 • สรุปโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก (เริ่มต้นหลักแสนบาทขึ้นไป) ในการทำให้เว็บไซต์ คุณและลูกค้าของคุณ ถูกมองเห็นจากคนทั่วโลก ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์การใช้งานใดๆก็ตามครับ ดังนั้นถามตัวคุณเองซิว่า เราจำเป็นต้องลงทุน และมีความพร้อมแล้วหรือยัง กับการมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง หรือบริษัท ถ้าคำตอบคือยัง แต่มีโฮมเพจ หรือเว็บไซต์ที่ต้องเผยแพร่สู่ตลาดโลกแล้ว มีทางเลือกไหนบ้าง ที่คุณและบริษัทคุณ จะสามารถเผยแพร่เว็บไซต์ได้ คำตอบของคุณ คือ การใช้บริการ Web Hosting ของผู้ที่ให้บริการด้านนี้อยู่แล้ว แน่นอนค่าใช้จ่ายย่อมต่ำกว่า ที่กล่าวไว้ด้านบนค่อนข้างมากทีเดียว แถมยังไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลระบบทั้งหมด ตามที่กล่าวไว้ใน 4 ข้อข้างต้นด้วย ซึ่งผู้ให้บริการด้านนี้ส่วนใหญ่ จะคิดค่าใช้จ่ายคุณเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือ รายปี หน้าที่ของคุณก็เพียงแต่ค้นหาดูซิว่ามีผู้ให้บริการรายไหนที่น่าเชื่อถือ และพูดคุยเป็นกันเองและรู้เรื่อง อีกทั้งราคาค่าเช่า/รับฝากเว็บไซต์ก็ไม่สูงเกินไปสำหรับคุณ


บทความวันที่ : 25 December 2008