เช่า Dedicate Server

Dell R320

powered by dell R320 Specification
dedicated server Processor (CPU) Intel(R) Xeon(R) E5-2407 2.20GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI (4 Cores, 4 Threads)
dedicated server Operating System ** Linux/Windows
dedicated server HardDrive 2 x 500 GB SATA Hot Plug Hard Drive
dedicated server Card Raid PERC H310
dedicated server Raid Controller Raid 0,1,5,10
dedicated server Memory (RAM)
4 GB
8 GB
dedicated server Network Gigabit Lan Port
(1000 Mbps)
dedicated server iDRAC Card iDRAC7 Express
dedicated server Power Supply Single Hot Plug Power Supply 350W
dedicated server IP Address 1 IP Address
dedicated server Data Transfer Unlimited Data Transfer
dedicated server IDC (Internet Data Center) *** CAT-IDC, TOT-IDC
dedicated server ชำระราย 1 เดือน **** 4485 Bht / mon
dedicated server ชำระราย 3 เดือน 4290 Bht / mon
dedicated server ชำระราย 6 เดือน 4095 Bht / mon
dedicated server ชำระราย 1 ปี *
6,300 Server Dell R320 Hot Promotion
3900 Bht / mon
1 Unit
dedicated server ค่าติดตั้ง ( ครั้งแรก ) * ฟรี
  order dedicated server
* มีจำนวนจำกัด, สัญญา 1 ปี
** สำหรับ OS Windows จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
*** สำหรับ TOT-IDC จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
**** จะมีค่าติดตั้ง 500 บาทในเดือนแรกที่ใช้บริการ

dedicated server addon Monthly Price
dedicated server Additional IPs 300
dedicated server Additional Gigabit Lan Port (10/100/1000 Mbps) 1,000
dedicated server Additional RAID 0 , 1 Controller 800
dedicated server Additional RAM 2 GB 300
dedicated server Additional RAM 4 GB 500
dedicated server Additional Hard Drive 500 GB 500
dedicated server Additional Hot Plug Hard Drive 500GB Sata 900
dedicated server Additional Hot Plug Hard Drive 1TB Sata 1,100
dedicated server Additional Hot Plug Hard Drive 1TB SAS 1,500
dedicated server Additional Hot Plug Hard Drive 256GB SSD 1,500
dedicated server Additional Hot Plug Hard Drive 500GB SSD 3,000
dedicated server Additional Hot Plug Hard Drive 1TB SSD 5,000
dedicated server Additional Storage 100 GB 250
dedicated server FTP Server 50 GB (Backup Server) - RAID 10 Configuration FTP Service 300
dedicated server FTP Server 100 GB (Backup Server) - RAID 10 Configuration FTP Service 500
dedicated server FTP Server 500 GB (Backup Server) - RAID 10 Configuration FTP Service 1,800
dedicated server Direct Admin Control Panel 350
dedicated server Windows Web Server 2008 R2 800
dedicated server Windows Server 2008 R2 Standard Edition 1,200
dedicated server Windows Server Standard 2012 1,200
dedicated server Windows Server Standard 2012 R2 1,200
dedicated server Windows Server Standard 2016 1,200

Additional Services

Firewall IPTable Include
Hardware Firewall Option
Traffic Monitor Include
Monitor Server Include
E-mail Alert Include
SMS Alert Include
E-mail Scan Virus Option
E-mail Spam Filter Option