เงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแล การป้องกัน และ ความปลอดภัยของการใช้บริการ

 
 
       1. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูล และรหัสผ่าน สำหรับการแก้ไขข้อมูล ของลูกค้าไว้เป็นความลับ  
       2. หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือข้อมูลการจดทะเบียน ลูกค้าสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเองได้ผ่านหน้า control panel ด้วย user และ password ที่ลูกค้าถือครองอยู่  
       3. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทจะขอใช้หลักปฏิบัติในการยืนยันความเป็นเจ้าของ ดังนี้  
            3.1 การยืนยันความเป็นเจ้าของด้วย e-mail ลูกค้าสามารถใช้ e-mail ที่ระบุว่าเป็นเจ้าของโดเมน หรือ โฮสติ้งนั้นๆ ส่ง e-mail แจ้งความประสงค์เข้ามายัง Team Support  
            3.2 การยืนยันความเป็นเจ้าของด้วย การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ  
            3.3 กรณีที่การยืนยันความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน ทางบริษัทอาจมีการขอหลักฐานอืนประกอบเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เป็นกรณีไป  
       4. ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดี ไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่มั่นคงปลอดภัยจากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต  
       5. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบของผู้ให้บริการหรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ  
new

โปรโมชั่น เว็บโฮสติ้ง

  • โฮสติ้ง 4 GB เพียง 1,800 บาท ฟรีโดเมนเนม ตลอดอายุการใช้งาน thailand web hosting
  • Hosting สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการคุณภาพ เพื่อธุรกิจอันมีค่าของคุณจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร สามารถใช้งานตามประสิทธิภาพของ Server ได้อย่างเต็มที่ thailand best web hosting
  • Dedicated Server Dell R210 Intel(R) Xeon(R) X3430 Processor (2.4GHz, 8M Cache, Turbo) (4 Cores, 4 Threads) Ram 8GB HDD 500 GB เพียง 5,400฿ 2500 ฿/เดือน new dedicated server
  • Dedicated Server Dell R310 Intel(R) Xeon(R) X3450 Processor (2.66GHz, 8M Cache, Turbo, HT) (4 Cores, 8 Threads) Ram 8GB HDD 500 GB เพียง 5,800฿ 3000 ฿/เดือน hot hit dedicated server
  • ลินุกซ์โฮสติ้ง 200 MB ไม่จำกัด Data Trasnfer/User/FTP เพียงปีละ 900 บาท
  • วินโดส์โฮสติ้ง 100 MB เพียงปีละ 1,080 บาท
  • ออกแบบเว็บไซต์ Package 4 หน้า เพียง 7,900 บาท ฟรี พร้อม เว็บโฮสติ้ง จดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมระบบ SEO และโปรโมทเว็บไซต์ให้อีกด้วย
  • เว็บสำเร็จรูป เพียง 500 บาท สามารถใส่สินค้าได้ถึง 50 ชนิด ปรับแต่ง web ได้มากกว่า เว็บสำเร็จรูป ทั่วๆ ถูกหลัก SEO และเป็นเว็บแบบฉบับ ที่ google ค้นหาเจอได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
  • เว็บสำเร็จรูปฟรี เพื่อยุคเศรษฐกิจ สมัยนี้ สามารถใส่สินค้าได้ถึง 30 ชนิด
  • โดเมน .in.th เพียง 400 บาทได้รับโดเมนเนมถึง 2 ชื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม โฮสติ้ง