1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

โรงเรียนเสนพงศ์

"มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทันต่อเทคโนโลยี มีทักษะด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการบริหารจัดการมีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาต่อและอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข" นางเครือวัลย์ เสนพงศ์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาโรงเรียนเสนพงศ์

Techno Venture Co., Ltd

Techno Venture Co., Ltd is authorized distributor for several major brands of access control system for office, condominium, apartment, and hotel such as Secura Key, Corkey, Falco, and Taecor Key Card. The system can be used with various methods using proximity card, touch card, mechanical card, digital keypad, and fingerprint reader. In addition, our company also provides other security protections such as security alarm system, CCTV with monitoring camera, car park barrier, and home security system.

บ้านกรูด รีสอร์ท

บ้านกรูดรีสอร์ท - รีสอร์ทตั้งอยู่ริมหาดบ้านกรูด บริเวณบ้านปากคลอง หมู่บ้านชาวประมงอันเงียบสงบ ใกล้เขาธงชัยซึ่งเป็นที่ตั้ง ของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศหรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์จัตุรมุขสูงสามชั้น สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่ชาวบ้านกรูดร่วมใจสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธกิตติสิริชัย และ ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากจุดชมวิวบนยอดเขาธงชัยนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพความสวยงามของหาดบ้านกรูดได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถ ขับรถชมวิวไปตามถนนเลียบชายหาดตลอดระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ชมธรรมชาติท่ามกลางความเป็นอยู่ของชาวประมงท้องถิ่น หรือจะเดินเล่นบนชายหาด เล่นน้ำทะเล หรือว่ายน้ำสระ และ พักผ่อนภายในบริเวณรีสอร์ทได้ตามใจชอบ

บริษัท เลเบล คอนเวอร์เตอร์ จำกัด

คุณเคยไหม เก็บไฟล์ภาพถ่ายไว้นานๆ ภาพหาย ไฟล์เสีย ฮาร์ดดิสก์พัง เอาไปอวดเพื่อนไม่ได้ ImpressImage Photobook Magazine เป็นทางเลือกของคุณ เก็บรวบรวมภาพถ่ายไว้ได้นานๆ ในรูปแบบแม็กกาซีนอัลบัมเฉพาะสไตล์ของคุณ ด้วย Photobook จากเรา ง่ายๆ เพียงติดตั้งโปรแกรมสำหรับสร้างเล่มด้วยตัวคุณเอง แล้วส่งไฟล์ที่ทำแล้วมาที่เรา เพียงไม่นาน ก็จะได้ Photobook Magazine ที่คุณประทับใจ ติดต่อขอรับ Software สำหรับทำโฟโต้บุคได้ที่ โทร. 02-990-9521 หรือ แฟ็กซ์ 02-533-0046 www.impressimage.net

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 เป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายเทปกาวอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่นเทปกาวปิดกล่อง เทปผ้า เทปพันสายไฟ เปกาวสองหน้า กาวแท่ง กาวเกล็ด กาวร้อน ปืนกาว และผ้าไวนิลทึบแสง และโปร่งแสง ภายใต้เครื่องหมายการค้า BUGTAPE TIPTAPE GUMTREE ARMAK TIGERTAPE LEOTAPE STARBIRD PENNTAPE มานานกว่า 20 ปี บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 2001:2008 จาก บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี 2545