รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Support ประจำสาขาหาดใหญ่

  Qualifications:

  • Associate degree in computer information systems required; Bachelor's degree preferred.
  • 2+ years' experience in a helpdesk position, Windows support inclusive of Windows 7 or XP, Microsoft Office 2010 or Office 2007 and Windows server 2003-2008-2008 R2 support.
  • Through knowledge of TCP/IP, DNS, WAN, Firewalls and LAN based networking
  • Maintaining and adherence of change control policies.
  • Efficient with computer hardware components and all notebooks.
  • Excellent command of English both written and spoken.
  • Excellent communication skills.
  • Highly self-motivated.
  • Aged between 21-28 years.
  • Military service should be completed for male candidates.


  Job Description:

  • Information Technology helpdesk support for head and remote offices.
  • Installation, configuration and maintenance of common user operating environments.
  • Printer, email and in-person desktop support.
  • Create and maintain documentation of the infrastructure.
  • That can adapt to flexible working hours.

   

  หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript, ปริญญาบัตร)
  5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
  7. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
  8. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  9. ประวัติส่วนตัว (Resume)

  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Web Design : Freelance

  ลักษณะงาน
  วางแผนการออกแบบเว็บไซต์, Web Template, Web Design, งานโฆษณา โลโก้ แบนเนอร์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยการเสนอแนะแนวทางที่เป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์ที่ดีของลูกค้า และพร้อมทั้งส่งมอบงานได้ตามกำหนด

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อย่างน้อย ปวส.
  3. เข้าใจหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างดี
  4. มีความตั้งใจในการพัฒนาตัวเอง, ความคิดสร้างสรรดี
  5. มีความรู้ด้านออกแบบเว็บด้วย Html และ CSS Style Sheet เป็นอย่างดี
  6. สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash ได้เป็นอย่างดี
  7. มีผลงานออกแบบ Web Design โดยใช้ทั้ง HTML, Flash, AJAX ได้ดี
  8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์
   
  แม้ว่าการสร้าง Web site จะใช้โปรแกรม Dream Weaver ก็ตาม แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ HTML แล้ว ก็จำเป็นต้องรู้เรื่อง Tagด้วย นอกจากนี้ ถ้าใช้ Flash เป็นด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript, ปริญญาบัตร)
  5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) 
  7. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
  8. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  9. ประวัติส่วนตัว (Resume)

  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง การตลาด ประจำสาขาหาดใหญ่

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปี หรือที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  6. ขยัน ซื่อสัตย์และมีวินัยในการทำงาน
  7. มีทักษะการติดต่อประสานงานดี
  8. มีความชำนาญด้านโปรแกรม Office โดยเฉพาะ Excel, Word, Power Point
  หากมีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Facebook , Twitter หรือ Photoshopจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript, ปริญญาบัตร)
  5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)   
  7. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  8. ประวัติส่วนตัว (Resume)