ปัญหาการ Login FTP File Zilla ไม่ได้


ปัญหาการ Login FTP File Zilla ไม่ได้

หากมีปัญหาไม่สามารถ Login FTP File Zilla 3.5.3 ได้ อาจเกิดจากการป้องกันของระบบ Firewall โดยมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

ปัญหาการ Login FTP File Zilla ไม่ได้

หากมีปัญหาไม่สามารถ Login FTP File Zilla 3.5.3 ได้ อาจเกิดจากการป้องกันของระบบ Firewall โดยมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

หากมีปัญหาไม่สามารถ Login FTP File Zilla 3.5.3 ได้ อาจเกิดจากการป้องกันของระบบ Firewall โดยมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

1. ให้เปิดโปรแกรม File Zilla ขึ้นมา หลังจากนั้นไปที่ เมนู Edit แล้วเลือก Setting ดังรูปข้างล่าง


2. ให้เลือกในส่วนของ FTP ดังรูป แล้วให้ติ๊ก ที่ Passive (recommended) เสร็จแล้วคลิก OK หลังจากนั้น ทดสอบลอง Connect FTP ใหม่อีกครั้ง


3. หากยังไม่สามารถ Login ได้ ให้เปลี่ยนจาก Passive เป็น Active ดังรูปข้างล่าง หลังจากนั้น ลอง Connect ใหม่อีกครั้ง


หากมีปัญหาไม่สามารถ Login FTP File Zilla 3.10.2 หรือมากกว่า มีวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

 

 

 

 

*** ถ้ายังไม่ได้อีก ให้เข้า Control Panel ของเครื่องที่มีปัญหา แล้วปิด Firewall หลังจากนั้น ให้ลอง connect ftp ใหม่ (หลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการเปิด Firewall ปกติเหมือนเดิม)