เปลี่ยน Owner


เปลี่ยน Owner

หลังจากทำการ deploy เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้าง directory พร้อมแตกไฟล์ war ที่ upload ขึ้นไป ซึ่ง owner จะเป็น root ซึ่งทำให้ไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ ให้ทำการเปลี่ยน owner ดังนี้

เปลี่ยน Owner

หลังจากทำการ deploy เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้าง directory พร้อมแตกไฟล์ war ที่ upload ขึ้นไป ซึ่ง owner จะเป็น root ซึ่งทำให้ไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ ให้ทำการเปลี่ยน owner ดังนี้


หลังจากทำการ deploy เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้าง directory พร้อมแตกไฟล์ war ที่ upload ขึ้นไป ซึ่ง owner จะเป็น root ซึ่งทำให้ไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ ให้ทำการเปลี่ยน owner ดังนี้

1. ระบบจะทำการเปลี่ยน owner อัตโนมัติให้ทุกๆ เที่ยงคืนของวัน
2. สามารถส่งอีเมล์แจ้งให้ทาง Admin ทำการเปลี่ยน Owner ให้