จะ Upload War file ใน JSP web Hosting ได้อย่างไร


จะ Upload War file ใน JSP web Hosting ได้อย่างไร

การ up load war file และการ Deploy warfile ที่ server สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

จะ Upload War file ใน JSP web Hosting ได้อย่างไร

การ up load war file และการ Deploy warfile ที่ server สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้


เนื่องจากผู้ให้บริการในส่วนของ Plugin Tomcat Manager ได้เลิกให้บริการไปแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานในส่วนของ Tomcat Manager ได้


ให้ทำการ Upload .war ขึ้นโฮสแบบปกติ โดย Upload ไว้ที่ที่ Path /domains/yourdomain/public_html/ ระบบจะทำการ Deploy ไฟล์ .war ให้อัตโนมัติ