การติดตั้ง Free SSL สำหรับ Share Cloud Hosting


การติดตั้ง Free SSL สำหรับ Share Cloud Hosting

การติดตั้ง Free SSL Let's Encrypt สำหรับ Share Cloud Hosting

การติดตั้ง Free SSL สำหรับ Share Cloud Hosting

การติดตั้ง Free SSL Let's Encrypt สำหรับ Share Cloud Hosting

1. ให้ทำการ Login เข้าสู่ Control Panel โดยเข้าผ่าน https://yourdomain.com:2222 ดังรูป


2. เลือกหัวข้อ Domain Setup


3. เลือกโดเมนที่ต้องการติดตั้ง SSL Let's Encrypt


4. ให้เลือกในส่วนของ Use a symbolic link from private_html to public_html - allows for same data in http and https แล้วกด Save ดังรูป


5. จากนั้นให้มาในหัวข้อของ SSL Certificates ดังรูป


6. เลือกหัวข้อ Free & automatic certificate from Let's Encrypt
- กรอกอีเมล์ของท่านให้เรียบร้อย
- จากนั้นให้เลือกชื่อโดเมนทั้งแบบมี www และไม่มี www ดังรูป (ในส่วนของการใช้งานอื่นๆ ไม่ต้องเลือก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าการใช้งาน)

- หลังจากนั้นให้กด Save ระบบจะทำการสร้าง Certificate ดังรูป


7. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ให้ลองเข้ามาตรวจสอบในหัวข้อ SSL Certificates อีกครั้ง จะพบรายละเอียดของ Certificate and Key และระยะของการใช้งาน SSL Let's Encrypt ดังรูป


8. ทดสอบโดยการเข้าหน้าเว็บโดยใช้ https://www.yourdomain.com