วิธีเปลี่ยน PHP Version สำหรับ Share Cloud Hosting


วิธีเปลี่ยน PHP Version สำหรับ Share Cloud Hosting

วิธีเปลี่ยน PHP Version สำหรับ Share Cloud Hosting

วิธีเปลี่ยน PHP Version สำหรับ Share Cloud Hosting

วิธีเปลี่ยน PHP Version สำหรับ Share Cloud Hosting

1. ให้ทำการ Login เข้าสู่ Control Panel โดยเข้าผ่าน https://yourdomain.com:2222 ดังรูป


2. เลือกหัวข้อ Domain Setup


3. เลือกโดเมนที่ต้องการเปลี่ยน PHP Version


4. ในส่วนของหัวข้อ PHP Version Selector จะสามารถเลือก Version ที่ต้องการได้แล้วกด Save ดังรูป


5. เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยน PHP Version ดังรูป