การตั้งค่า Email บน Android 📱


การตั้งค่า Email บน Android 📱

สำหรับผู้ใช้ Android ท่านสามารถใช้อุปกรณ์นี้กับทางเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่กับทางบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น IMAP หรือ POP3 หลักการตั้งอีเมล์ในโทรศัพท์ Android ของท่านไม่แตกต่างกับการตั้งบน PC/MAC แต่อย่างใดแต่ต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้น

การตั้งค่า Email บน Android 📱

สำหรับผู้ใช้ Android ท่านสามารถใช้อุปกรณ์นี้กับทางเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่กับทางบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น IMAP หรือ POP3 หลักการตั้งอีเมล์ในโทรศัพท์ Android ของท่านไม่แตกต่างกับการตั้งบน PC/MAC แต่อย่างใดแต่ต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้ Android ท่านสามารถใช้อุปกรณ์นี้กับทางเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่กับทางบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น IMAP หรือ POP3
หลักการตั้งอีเมล์ในโทรศัพท์ Android ของท่านไม่แตกต่างกับการตั้งบน PC/MAC แต่อย่างใดแต่ต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้น

*** ก่อนการทำการตั้งค่านี้ท่านต้องมี Email Account ในเซิร์ฟเวอร์ก่อน หากท่านยังได้สร้าง Email Account บน Server ให้เข้าสู่ระบบ Control Panel เพื่อทำการสร้างอีเมล์ก่อน ท่านสามารถดูวิธีการสร้างได้ที่นี่

เริ่มการตั้งค่าในโทรศัพท์ตามรูปด้านล่างนี้

Android V 4.4.4 (KitKat) - Samsung
Android V 6.0 - Huaweii

Android V 4.4.4 (KitKat) - Samsung

1. ไปที่ การตั้งค่า จากนั้นเลือก แอคเคาท์ และ เพิ่มแอคเคาท์ ตามรูปด้านล่าง

 

การตั้งค่า Email บน Android
การตั้งค่า Email บน Android
การตั้งค่า Email บน Android

 

2. ประเภทของแอคเคาท์ ให้เลือกเป็น บัญชี POP3

 

การตั้งค่า Email บน Android

 

3. ในส่วนของ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การรับ (Incomming Server)

 

การตั้งค่า Email บน Android
อีเมล์แอดเดรส : อีเมล์ของท่าน (yourname@yourdomain.com)

ชื่อผู้ใช้ : อีเมล์ของท่าน (yourname@yourdomain.com)

รหัสผ่าน : รหัสผ่านของอีเมล์

เซิร์ฟเวอร์ POP3 : mail.domainname.com

 

4. ในส่วนของ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การส่ง (Outgoing Server)

 

การตั้งค่า Email บน Android
เซิร์ฟเวอร์ SMTP : mail.domainname.com

ชื่อผู้ใช้ : อีเมล์ของท่าน (yourname@yourdomain.com)

รหัสผ่าน : รหัสผ่านของอีเมล์

 

5. เลือก ถัดไป จนเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์


Android V 6.0 - Huaweii

 

1. ไปที่ การตั้งค่า จากนั้นเลือก แอคเคาท์ และ เพิ่มแอคเคาท์ ตามรูปด้านล่าง

img alt="การตั้งค่า Email บน Android" src="/images/help/android6-1.jpg" class="img-fluid img-rounded" />
การตั้งค่า Email บน Android
การตั้งค่า Email บน Android  

2. ชื่อผู้ใช้ : อีเมล์ของท่าน (yourname@yourdomain.com)
รหัสผ่าน : รหัสผ่านของอีเมล์
การตั้งค่า Email บน Android

 

3. ประเภทของแอคเคาท์ ให้เลือกเป็น บัญชี POP3
การตั้งค่า Email บน Android

 

4. ในส่วนของ การตั้งค่าบัญชี
ชื่อผู้ใช้ : อีเมล์ของท่าน (yourname@yourdomain.com)
รหัสผ่าน : รหัสผ่านของอีเมล์
เซิร์ฟเวอร์ : mail.domainname.com
แล้วกด ถัดไป
การตั้งค่า Email บน Android

 

5. เซิร์ฟเวอร์ SMTP : mail.domainname.com

ชื่อผู้ใช้ : อีเมล์ของท่าน (yourname@yourdomain.com)
รหัสผ่าน : รหัสผ่านของอีเมล์
เลือก ถัดไป จนเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์

การตั้งค่า Email บน Android
การตั้งค่า Email บน Android