การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad


การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad

สำหรับผู้ใช้ iPhone & iPad ท่านสามารถใช้อุปกรณ์นี้กับทางเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่กับทางบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น IMAP หรือ POP3 หลักการตั้งอีเมล์ในโทรศัพท์ iPhone & iPad ของท่านไม่แตกต่างกับการตั้งบน PC/MAC แต่อย่างใดแต่ต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้น

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad

สำหรับผู้ใช้ iPhone & iPad ท่านสามารถใช้อุปกรณ์นี้กับทางเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่กับทางบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น IMAP หรือ POP3 หลักการตั้งอีเมล์ในโทรศัพท์ iPhone & iPad ของท่านไม่แตกต่างกับการตั้งบน PC/MAC แต่อย่างใดแต่ต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้ iPhone & iPad ท่านสามารถใช้อุปกรณ์นี้กับทางเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่กับทางบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น IMAP หรือ POP3
หลักการตั้งอีเมล์ในโทรศัพท์ iPhone & iPad ของท่านไม่แตกต่างกับการตั้งบน PC/MAC แต่อย่างใดแต่ต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้น

*** ก่อนการทำการตั้งค่านี้ท่านต้องมี Email Account ในเซิร์ฟเวอร์ก่อน หากท่านยังได้สร้าง Email Account บน Server ให้เข้าสู่ระบบ Control Panel เพื่อทำการสร้างอีเมล์ก่อน ท่านสามารถดูวิธีการสร้างได้ที่นี่

เริ่มการตั้งค่าในโทรศัพท์ตามรูปด้านล่างนี้

1. ไปที่ Setting จากนั้นเลือก Passwords & Accounts และ Add Account ตามรูปด้านล่าง

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad

 

2. จากนั้นให้เลือก Other และ Add Mail Account ตามรูปด้านล่าง

 

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad

 

3. ในส่วนของ New Account ให้ใส่รายละเอียดดังนี้

 

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
Name : ชื่อ

Email : อีเมล์ของท่าน (yourname@yourdomain.com)

Password : รหัสผ่านของอีเมล์

Description : คำอธิบาย (จะใส่อะไรก็ได้)

 

4. ประเภทของแอคเคาท์ ให้เลือกเป็น POP ดังรูป

 

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad

 

5. ในส่วนของ INCOMING MAIL SERVER และ OUTGOING MAIL SERVER

 

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
Host Name : mail.domainname.com

User Name : อีเมล์ของท่าน (yourname@yourdomain.com)

Password : รหัสผ่านของอีเมล์

 

6. รอระบบทำการยืนยัน (Verifying) หากแสดง Pop Up "Cannot Connect Using SSL" ให้เลือก "Yes"

 

7. หลังจากนั้น ให้เข้าไปแก้ไขอีเมล์ที่เราสร้างมาใหม่ ดังรูป

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad

 

8. ปิดการใช้งาน SSL และแก้ไข Port เป็น 25 ดังรูป เมื่อแก้ไขเสร็จให้กด Done ตรงมุมขวาบน

 

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad

 

9. เข้าไปในส่วนของ Advanced และแก้ไขโดยการปิด SSL และเปลี่ยน Port เป็น 110 ดังรูป

 

การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad
การตั้งค่า Email บน iPhone & iPad