ใช้งานอีเมล์บน iPhone & iPad ไม่ได้


ใช้งานอีเมล์บน iPhone & iPad ไม่ได้

ใช้งานอีเมล์บน iPhone & iPad ไม่ได้

ในกรณีที่เคย add และเคยใช้งาน email ใน iPad หรือ iPhone ได้เป็นปกติอยู่แล้ว แล้วอยู่ๆ ก็เกิดใช้งานไม่ได้ (เคยพบปัญหานี้กับ ios version 10 เป็นต้นไป) การแก้ไขปัญหาการใช้งานอีเมล์ไม่ได้กรณีแบบนี้ให้แก้ไขดังนี้

ให้ทำการเช็คในส่วนของ SMTP ที่ไม่ใช่ตัวหลัก หากมีค่า SMTP นอกเหนือจากตัวหลักให้ทำการลบทิ้งให้หมด หลังจากนั้นให้ทำการลบ Account ที่ใช้งาน แล้วทำการ Add เข้าไปใหม่ (ในกรณีที่มีเมล์บน Server หลังจาก Add เข้าไปใหม่ ระบบจะทำการ Download อีเมล์กลับมาอีกครั้ง)