การติดตั้ง Chrome Remote Desktop


การติดตั้ง Chrome Remote Desktop

การติดตั้ง Chrome Remote Desktop

การติดตั้ง Chrome Remote Desktop

1. เปิด Browser Chrome ขึ้นมา

2. ทำการดาวน์โหลดแอป Chrome Remote Desktop

3. ทำการ + เพิ่มใน CHROME ดังรูป

การติดตั้ง Chrome Remote Desktop

 

4. กด เพิ่มแอป และเลือกแอป Chrome Remote Desktop ดังรูป

การติดตั้ง Chrome Remote Desktop

 

การติดตั้ง Chrome Remote Desktop

 

5. ให้กด เริ่มต้น ในส่วนของ ความช่วยเหลือจากระยะไกล หลังจากนั้นให้กดเลือก แชร์

6. ทำการติดตั้ง Chorme Remote Desktop Host Installer ดังรูป

การติดตั้ง Chrome Remote Desktop

 

7. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้แจ้งรหัสการเข้าถึงแก่ผู้ให้ความช่วยเหลือ ดังรูป

การติดตั้ง Chrome Remote Desktop