ปัญหา Local Network DNS


ปัญหา Local Network DNS

แก้ปัญหาเกี่ยวกับ DNS สำหรับผู้ใช้งาน Internet ของค่าย ต่างๆ แล้วมีปัญหาเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่ได้

ปัญหา Local Network DNS

แก้ปัญหาเกี่ยวกับ DNS สำหรับผู้ใช้งาน Internet ของค่าย ต่างๆ แล้วมีปัญหาเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่ได้

 
สำหรับผู้ใช้งาน Internet ของค่าย ต่างๆ แล้วมีปัญหาเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่ได้
    
 

ให้ทำการเปลี่ยนค่า DNS ของเครื่องท่านไปเป็น ของค่าย Internet

ค่า DNS ของ TT&T
202.69.137.137
202.69.137.138

ค่า DNS ของ TOT
203.113.127.199
203.113.24.199

ค่า DNS ของ CAT

61.19.245.245
61.19.245.246

VPI=0, VCI=35

 

   
  วิธีการก็คือ
 
 

คลิ๊ก mouse ขวาที่มุม computer สองเครื่องด้านขวา เลือก Network and Sharing Center
TOT DNS Problem

เลือก Manage network connections
TOT DNS Problem

Double click ที่ Local Area Connection
TOT DNS Problem
กด Details

TOT DNS Problem


ดูที่ค่า DNS Server ว่าเป็น IP แบบในรูปหรือไม่ (และดูว่าเป็นค่า IPv4 หรือ IPv6 ในรูปเป็น IPv4) แล้วกด close

TOT DNS Problem

กด Properties
TOT DNS Problem

Double click ที่ IPv4 หรือ IPv6 ตาม DNS Server ของคุณ
TOT DNS Problem

กดเลือก Use the following DNS server addresses:
แล้วกรอก

หากคุณใช้ Internet ของ TOT ให้ setup ค่าเป็น
203.113.127.199
203.113.24.199

หากคุณใช้ Internet ของ TT&T ให้ setup ค่าเป็น
202.69.137.137
202.69.137.138

หากคุณใช้ Internet ของ CAT ให้ setup ค่าเป็น
203.113.127.199
203.113.24.199


ตามรูป
TOT DNS Problem

กด OK

แล้วคุณจะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้เป็นปกติ

หมายเหตุ การ SETUP DNS Server แบบนี้ จะใช้ได้กับค่าย TOT เท่านั้น