SMTP สำหรับผู้ที่ใช้งาน Outlook


SMTP สำหรับผู้ที่ใช้งาน Outlook

รายชื่อ SMTP ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต(ISP) ภายใน ประเทศไทย สำหรับท่านที่มีปัญหาการใช้งาน Outlook Express หรือ Ms Outlook เกี่ยวกับเรื่องการส่ง email ออกจาก Outlook Express หรือ Ms Outlook ไม่ได้ โดยตัวโปรแกรมแจ้ง Error เกี่ยวกับ SMTP ให้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนค่า SMTP เป็นรายละเอียด SMTP ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่

SMTP สำหรับผู้ที่ใช้งาน Outlook

รายชื่อ SMTP ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต(ISP) ภายใน ประเทศไทย สำหรับท่านที่มีปัญหาการใช้งาน Outlook Express หรือ Ms Outlook เกี่ยวกับเรื่องการส่ง email ออกจาก Outlook Express หรือ Ms Outlook ไม่ได้ โดยตัวโปรแกรมแจ้ง Error เกี่ยวกับ SMTP ให้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนค่า SMTP เป็นรายละเอียด SMTP ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่

รายชื่อ SMTP ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต(ISP) ภายใน ประเทศไทย
สำหรับท่านที่มีปัญหาการใช้งาน Outlook Express หรือ Ms Outlook เกี่ยวกับเรื่องการส่ง email ออกจาก Outlook Express หรือ Ms Outlook ไม่ได้ โดยตัวโปรแกรมแจ้ง Error เกี่ยวกับ SMTP ให้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนค่า SMTP เป็นรายละเอียด SMTP ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่ ดังตารางด้านล่างครับ

ผู้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) OUTGOING MAIL (SMTP)
3BB smtp.3bbmail.com หรือ smtp.tttmaxnet.com
A-Net  mail.a-net.net.th
Buddybb mail.buddybb.com 
CAT relay2.cat.net.th
ClickTA  mail.clickta.com 
CS Internet  mail.cscoms.com 
Data Line Thai  mail.linethai.co.th 
FarEast Internet  mail.fareast.net.th 
Idea Net  mail.idn.co.th 
Infonews  smtp.infonews.co.th 
Internet Thailand  mozart.inet.co.th 
Ji-Net  net1.ji-net.com หรือ smtp.ji-net.com 
KSC  ksc.th.com 
Loxinfo  smtp.loxinfo.co.th 
Samart  smtp.samart.co.th 
Siam-It Online  mail.siamit.co.th 
TOT  smtp.totonline.net หรือ smtp.totisp.net
TRUE adsl mail.truemail.co.th
TRUE Ultra mxauth.truemail.co.th - POP3= pop.truemail.co.th
TT&T smtp.tttmaxnet.com
World Net  mail.wnet.net.th 
ตั้ง Port SMTP=25 และ Port POP3= 110
ผู้บริการมือถือ(Mobile) OUTGOING MAIL (SMTP)
AIS mail.cscoms.com หรือ mail.csloxinfo.com หรือ mail.gsmadvance.com
DTAC ksc.th.com หรือ mail.ksc.net หรือ relays.ksc.net.th
TRUEMOVE mail.asianet.co.th
ผู้บริการ Web Mail Free OUTGOING MAIL (SMTP)
AOL smtp.aol.com Port 587 POP3: pop.aol.com Port 110 เปิด SSL
GMAIL smtp.gmail.com Port 465 POP3: pop.gmail.com Port 995 เปิด SSL?
HOTMAIL smtp.live.com Port 25 หรือ 587 เปิด SSL? POP3: pop3.live.com Port 995
YAHOO smtp.mail.yahoo.com Port 465 POP3: pop3.mail.yahoo.com Port 995