ทางแก้ ไวรัส msn [ images.zip ]


ทางแก้ ไวรัส msn [ images.zip ]

การแก้ไข ไววรัส msn สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทางแก้ ไวรัส msn [ images.zip ]

การแก้ไข ไววรัส msn สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กด ctrl + Alt + del เพื่อเรียก task manager

2. ดูที่ process list ว่ามี winlog32.exe หรือไม่ ถ้ามี ให้ end task ไป

3. ไปดูที่ start => run พิมพ์ว่า msconfig แล้ว enter

4. ไปที่ แท๊บ start up ดูหา Winlog32.exe ให้ uncheck มัน แล้ว กด OK ยังไม่ต้อง restart

5. เข้า Start => Search แล้วไป search ที่ drive c: หาไฟล์ winlog32.* ถ้าเจอ winlog32.exe - ให้ลบทิ้งไป

6. restart Windows ทีนึง