เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ลำดับเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยคร่าว ๆ มีดังนี้

เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ลำดับเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยคร่าว ๆ มีดังนี้

เรื่อง : เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย :
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล
เผยแพร่เมื่อ : 10 มกราคม 2546
ที่มา : ThaiCERT: Thai Computer Emergency Response Team ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13 สิงหาคม 2547