วิธีตรวจสอบสแปม


วิธีตรวจสอบสแปม

ปกติ สแปม จะมีการสร้างข้อมูลเป็น Script ไปใส่ใน Database วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของสแปม วิธีการง่ายๆ ทำได้โดยเข้าไปที่ PHPmyAdmin แล้ว Browse ดู Table ใน Database ถ้าเห็น Table ไหนมีจำนวน Rows สูงมาก ให้ลองเปิดเข้าไปดูรายละเอียด Table นั้นๆ ก็จะพบได้โดยง่าย

วิธีตรวจสอบสแปม

ปกติ สแปม จะมีการสร้างข้อมูลเป็น Script ไปใส่ใน Database วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของสแปม วิธีการง่ายๆ ทำได้โดยเข้าไปที่ PHPmyAdmin แล้ว Browse ดู Table ใน Database ถ้าเห็น Table ไหนมีจำนวน Rows สูงมาก ให้ลองเปิดเข้าไปดูรายละเอียด Table นั้นๆ ก็จะพบได้โดยง่าย

ปกติ สแปม จะมีการสร้างข้อมูลเป็น Script ไปใส่ใน Database วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของสแปม วิธีการง่ายๆ ทำได้โดยเข้าไปที่ PHPmyAdmin แล้ว Browse ดู Table ใน Database ถ้าเห็น Table ไหนมีจำนวน Rows สูงมาก ให้ลองเปิดเข้าไปดูรายละเอียด Table นั้นๆ ก็จะพบได้โดยง่าย
               
ข้อดีของวิธีนี้ก็คือ เราสามารถ Browse ดูจาก Table ได้เลย จะเห็นความผิดปกติได้โดยง่ายกว่าการเข้าไปหา Script ในส่วนของ โปรแกรมที่ต้องเข้าไปเปิดดูความผิดปกติทีละ Directory ที่สำคัญก็คือเราไม่รู้ว่า Script ไหนที่เป็นตัวสแปม แต่ถ้าเราเจอใน Table ต่างๆ ว่าเป็น Table ของอะไรแล้ว เราก็เข้าไปดูใน Script ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Table นั้นๆ เราก็จะเจอปัญหาได้ง่ายกว่า