วิธีแก้ไขชื่อหน้าเว็บไซต์ที่เป็นวันที่


วิธีแก้ไขชื่อหน้าเว็บไซต์ที่เป็นวันที่

ชื่อเว็บไซต์ที่เป็นวันที่นั้น จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดย Joomla CMS ที่มีการตั้งชื่อเล่น Alias ของหน้านั้นๆ เป็นภาษาไทย และมีการตั้งเว็บไซต์ นั้น ให้เป็น Search Engine Friendly URL เนื่องด้วยมันไม่สามารถจัดเก็บเป็นภาษาไทยได้ มันจึงจัดเก็บและแสดงเป็นตัวเลขวันเดือนปี ของไฟล์หน้าเอกสารนั้นๆ รวมถึงการตั้งชื่อ Directory ของเอกสารต่างๆ ด้วย

วิธีแก้ไขชื่อหน้าเว็บไซต์ที่เป็นวันที่

ชื่อเว็บไซต์ที่เป็นวันที่นั้น จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดย Joomla CMS ที่มีการตั้งชื่อเล่น Alias ของหน้านั้นๆ เป็นภาษาไทย และมีการตั้งเว็บไซต์ นั้น ให้เป็น Search Engine Friendly URL เนื่องด้วยมันไม่สามารถจัดเก็บเป็นภาษาไทยได้ มันจึงจัดเก็บและแสดงเป็นตัวเลขวันเดือนปี ของไฟล์หน้าเอกสารนั้นๆ รวมถึงการตั้งชื่อ Directory ของเอกสารต่างๆ ด้วย

ชื่อเว็บไซต์ที่เป็นวันที่นั้น จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดย Joomla CMS ที่มีการตั้งชื่อเล่น Alias ของหน้านั้นๆ เป็นภาษาไทย และมีการตั้งเว็บไซต์ นั้น ให้เป็น Search Engine Friendly URL เนื่องด้วยมันไม่สามารถจัดเก็บเป็นภาษาไทยได้ มันจึงจัดเก็บและแสดงเป็นตัวเลขวันเดือนปี ของไฟล์หน้าเอกสารนั้นๆ รวมถึงการตั้งชื่อ Directory ของเอกสารต่างๆ ด้วย
               
วิธีการแก้ไข : ทำได้ง่ายๆ คือ ให้ตั้ง Alias ของชื่อหน้า ชื่อเมนู และชื่อ Directory เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ยกเลิกการใช้งาน Search Engine Friendly URL (แต่มันจะโชว์เป็น ID และคำสั่งในการเรียกหน้านั้นออกมาแสดงแทน)
               
การใช้งาน Search Engine Friendly URL ไม่เหมาะกับเว็บไซต์ที่กำลังพัฒนา และยังมีการทำเมนูใหม่ๆ เพิ่มเติม เพราะมันมักจะเรียกหา URL เหล่านั้นไม่ค่อยเจอ ถ้ากำลังพัฒนาเว็บไซต์อยู่ยังไม่ควรใช้ Mode นี้ แต่ถ้า Stable แล้ว ค่อยเปิดขึ้นมาใช้