การ Create Sub domain บน Windows Hosting HC


การ Create Sub domain บน Windows Hosting HC

Sub Domain คือ เว็บย่อยของเว็บไซต์ของเราอีกที โดยปกติถ้ามี โดเมน ชื่อ ic-myhost.com เราจะ เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยพิมพ์ www.ic-myhost.com แต่หากเราต้องเข้าชมเว็บย่อยของเราจะต้องพิมพ์ http://smile.ic-myhost.com โดยที่ smile เป็นชื่อ subdomain ของเรา

การ Create Sub domain บน Windows Hosting HC

Sub Domain คือ เว็บย่อยของเว็บไซต์ของเราอีกที โดยปกติถ้ามี โดเมน ชื่อ ic-myhost.com เราจะ เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยพิมพ์ www.ic-myhost.com แต่หากเราต้องเข้าชมเว็บย่อยของเราจะต้องพิมพ์ http://smile.ic-myhost.com โดยที่ smile เป็นชื่อ subdomain ของเรา

Sub Domain คือ เว็บย่อยของเว็บไซต์ของเราอีกที โดยปกติถ้ามี โดเมน ชื่อ ic-myhost.com เราจะ เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยพิมพ์ www.ic-myhost.com แต่หากเราต้องเข้าชมเว็บย่อยของเราจะต้องพิมพ์ http://smile.ic-myhost.com โดยที่ smile เป็นชื่อ subdomain ของเรา

ซึ่งวิธีการสร้างมีขั้นตอนดังนี้ การสร้าง Subdomain name ต้องทำการสร้างบนระบบ control panel โดยสามารถเข้าระบบ control panel ได้โดย พิมพ์ ที่ address bar ของโปรแกรม internet browser โดยพิมพ์ดังนี้ https://www.ic-myhost.com/admin เข้าสู่หน้า login ทำการ login เข้าระบบ โดยใส่ user name และ password ที่ทางเราแจ้งให้ทราบ เมื่อทำการ login เข้าระบบ จะปรากฏตามรูปด้านล่างให้ทำการเลือกที่ เมนู Domains -> Add Sub Domainจะปรากฏหน้าจอให้ทำการใส่ชื่อ sub domain ที่เราต้องการจะสร้าง ในที่นี้เราต้องการจะสร้าง subdomain ชื่อ smile ตามรูปด้านล่าง ตรง Mail Access ให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกที่ Enable ออก ดังรูปด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิก Next ได้เลยขั้นตอนต่อไปให้คลิก Next ได้เลยหลังจากนั้นให้กด Add Sub Domain ได้เลยครับจะพบกับข้อความ Success : Website created successfully.
เป็นอันเสร็จสิ้นการ Create Sub Domainเมื่อทำการสร้าง sub domain เรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบเปิดหน้า sub domain ของเรา โดย การพิมพ์ที่ browser ดังนี้ http://smile.ic-myhost.com (แทนชื่อ sub domain และ โดเมนของคุณ)