การจัดการฐานข้อมูล MSSQL


การจัดการฐานข้อมูล MSSQL

การจัดการฐานข้อมูลเเบบ MSSQL บน Hosting Controller

การจัดการฐานข้อมูล MSSQL

การจัดการฐานข้อมูลเเบบ MSSQL บน Hosting Controller

การจัดการฐานข้อมูลเเบบ MSSQL บน Hosting Controller

1. Login เข้าระบบ Control Panel Login


2. หลังจากนั้นให้เข้าไปที่ Hosting Services เลือกตรงหัวข้อ Manage Databases เพื่อทำการสร้าง Database โดยเลือกที่ Add MSSQL Database ดังรูป


3. จากนั้นกรอกชื่อเว็บที่ต้องการใช้งาน Database พร้อมทั้งตั้งชื่อ Database Name, Database Login และ Password ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกด Add Database


4. หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะเจอ Success : Database created successfully.


5. สามารถนำรายละเอียดที่เราได้ Add Database ไปใช้งานได้ทันที โดยสามารถเข้าไปจัดการฐานข้อมูล http://122.155.3.151/SqlWebAdmin/ จะพบกับ Authentication Required ให้ใส่ User และ Pw ตัวเดียวกับ Control Panel Login


6. หลังจากนั้นจะเข้าสู่การ Login เพื่อเข้าไปจัดการฐานข้อมูล โดยเลือก Authentication Method ให้เป็น SQL Login ดังรูป