เริ่มต้นการใช้งาน Hosting Controller


เริ่มต้นการใช้งาน Hosting Controller

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Control panel ได้โดย ใช้ชื่อโดเมน พร้อมทั้ง รายละเอียด username password สำหรับเข้าใช้งานระบบของท่านดังที่แจ้งไว้

เริ่มต้นการใช้งาน Hosting Controller

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Control panel ได้โดย ใช้ชื่อโดเมน พร้อมทั้ง รายละเอียด username password สำหรับเข้าใช้งานระบบของท่านดังที่แจ้งไว้

การใช้งาน Hosting Controller

1. หลังจากได้รับรายละเอียดการใช้งานระบบต่างๆที่จัดส่งไปทาง Email ที่ทำการสมัครใช้บริการ Webhosting กับทางบรษัทฯเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Control panel ได้โดย ใช้ชื่อโดเมน พร้อมทั้ง รายละเอียด username password สำหรับเข้าใช้งานระบบของท่านดังที่แจ้งไว้ใน Email

Link การเข้าสู่ระบบดังกล่าวคือ http://yourdomainname.com/admin
ขั้นตอนการ Login ให้กรอก User และ Password ให้ถูกต้อง และกดลงทะเบียน


เมื่อ Login เข้า Control Panel เรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะดังนี้ครับ


ระบบ HC จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆดังนี้

1.เมนูหลัก ด้านซ้ายมือ ซึ่งการจัดการทุกอย่างอยู่ที่นี่ทั้งหมด
2.ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดการใช้งานต่างๆ ของท่าน
3.ส่วนนี้เปรียบเสมือนทางด่วน ซึ่งจะนำคุณเข้าสู่เครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

โดยรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ จะได้อธิบายเพิ่มเติมในลำดับต่อไป