เราภูมิใจเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่

  • Web Content Management System
  • Online Job Application Program
  • E-Commerce System
  • Member Management System
  • Online Reservation Program
  • E-Mailing List & E-Newsletter System

Web Content Management System - ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์แบบออนไลน์ (CMS)


ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์แบบออนไลน์ (CMS) เป็นโปรแกรมระบบมัลติฟังก์ชันที่ช่วยให้การจัดเอกสารในหน้าเว็บไซต์ที่มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทีมงานของเราพยายามออกแบบระบบการทำงานของโปรแกรมจนปัจจุบัน ถือได้ว่ารูปแบบการใช้งานมีความใกล้เคียงกับโปรแกรมจำพวก การพิมพ์ไฟล์เอกสาร หรือ Word Processing ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทั่วไปที่มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ใครก็สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยเวลาอันสั้น

Online Job Application Program - ระบบรับสมัครงานแบบออนไลน์

เป็นโปรแกรมระบบมัลติฟังก์ชันที่ช่วยให้การประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มการรับสมัครงานทางหน้าเว็บไซต์ที่มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทีมงานของเราพยายามออกแบบระบบการทำงานของโปรแกรมจนปัจจุบัน ถือได้ว่ารูปแบบการใช้งานมีความใกล้เคียงกับโปรแกรมจำพวก การพิมพ์ไฟล์เอกสาร หรือ Word Processing ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทั่วไปที่มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ใครก็สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยเวลาอันสั้น

E-Commerce System - ระบบซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ส

ระบบซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ส เป็นระบบมัลติฟังก์ชันที่ช่วยในการจัดการหน้าร้านเพื่อรองรับการซื้อ-ขายสินค้าจากหน้าเว็บไซต์ และระบบนี้ถูกพัฒนาให้รองรับการทำงานบนระบบ ลีนุกส์เซิร์ฟเวอร์ ในส่วนโปรแกรมระบบอีคอมเมิร์สเองก็ถูกออกแบบให้ง่ายในการใช้งานจากที่ใดก็ได้ในโลก เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตและเว็บบราวเซอร์เท่านั้น

ระบบซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ส มีระบบการทำงานที่สมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการสร้างร้านค้าออนไลน์ บวกกับระบบจัดการสินค้าภายในร้านที่มีประสิทธิภาพในการใส่ข้อมูลทั้ง รายการสินค้า, สต็อกสินค้า, การยจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมไปถึงการดูแลลูกค้าสมาชิก

ระบบซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ส เป็นโปรแกรมที่ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มผู้ใช้เป็นอย่างมาก ง่ายเพียงแค่ผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น ก็สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวก

Online Reservation Program - ระบบจองห้องพักออนไลน์หรืออีคอมเมิร์สสำหรับโรงแรม

ระบบจองห้องพักออนไลน์หรืออีคอมเมิร์สสำหรับโรงแรมและห้องเช่า เป็นระบบมัลติฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือสำหรับกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระบบช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลค่าห้องพัก+อาหารเช้า ตลอดจนการตั้งค่าจำนวนห้องที่ต้องการขายทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการทำรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านทางหน้าเว็บไซต์

E-Mailing List & E-Newsletter System - ระบบจัดส่งจดหมายข่าวอีเลกโทรนิกส์

หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา ทีมงานของเราขอนำเสนอ ระบบจัดส่งจดหมายข่าวสารทางอีเลกโทรนิกส์ (E-mail marketing) ซึ่งระบบมัลติฟังก์ชันที่ประกอบด้วยระบบจัดการเอกสารและจดหมายข่าว, โปรแกรมระบบจัดส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มเป้าหมายในคราวละหลายๆฉบับพร้อมๆกัน และระบบจัดการฐานข้อมูลสมาชิก ระบบจัดส่งจดหมายข่าวอีเลกโทรนิกส์นี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาด ที่ต้องการสร้างเครือข่ายการตลาดบนระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรสามารถกระจายข่าวสารให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบรายละเอียดในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือขอทราบราคาค่าพัฒนาเว็บไซต์ หรือมีข้อสงสัยอื่นใดๆ

ท่านสามารถชมผลงานที่ผ่านมาของเราได้ที่: ตัวอย่างเว็บไซต์

Top of Web Hosting Service For Your Successful Business.....IC-MyHost.com