IC-MyHost ได้เลือก TOT Internet Data Center (TOT IDC) ซึ่งได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลระดับสูง ทั้งระบบไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อีกทั้งยังมีในส่วนของการดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบ Network, ระบบ Support สำหรับ Server เพื่อข้อมูลสำคัญยิ่งของท่าน ท่านจึงไว้วางใจได้ เมื่อใช้บริการ Dedicated Server กับ IC-MyHost

Thailand Domestic Internet Gateway
Thailand Domestic Internet Exchange


Thailand International Internet Gateway


TOT data center
TOT IDC TOT IDC
TOT IDC ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบศูนย์ IDC การเลือกใช้ระบบ Facilities และ Network ระดับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ และข้อมูลเป็นสำคัญ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์และตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบ Dual System ในกรณีฉุกเฉินระบบสามารถจ่ายไฟฟ้าสำรอง จาก Generators ผ่าน UPS ทั้ง 2 systems เพื่อเสถียรภาพสูงสุดของลูกค้าTOT เลือกใช้อุปกรณ์ระบบ Network ที่ดีที่สุดสำหรับ IDC รองรับการทำ Virtualization และก้าวสู่รูปแบบการให้บริการ Cloud Computing ในอนาคต เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยช่องสัญญาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ตอบสนองทุก Application และการใช้งาน จากทั่วโลก พร้อมเจ้าหน้าที่และระบบ Monitoring System ที่ทันสมัย ตรวจสอบระบบตลอดเวลาจึงมั่นใจได้ว่าระบบและอุปกรณ์ของท่านจะได้รับการปกป้องและสามารถใช้งาน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
TOT IDC Precision Air
TOT IDC Finger Print
TOT IDC TOT Facilities
ตัวอาคารของศูนย์ TOT IDC สามารถรองรับน้ำหนักต่อตู้ได้กว่า 1,000 กก. เป็นอาคารด้าน IT และงานด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ จึงให้ความมั่นใจในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า และตัวอาคารที่สามารถรองรับน้ำหนัก อุปกรณ์ประเภท Server และ SAN Storage ที่มีน้ำหนักมากได้
ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ออกแบบ เพื่อการทำงานแบบ Fully Redundancy เพื่อความต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้าแม้ในยามวิกฤต เพื่อธุรกิจ ที่ไม่สะดุดในทุกเวลา
ระบบปรับอากาศ ศูนย์ TOT IDC เลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบ Precision Air ที่ควบคุม อุณหภูมิและความชื้นทำงานแบบ N+1 เป็นระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์ Data Center ชั้นนำทั่วโลก สามารถจัดการกับความร้อนจากอุปกรณ์ที่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสร้างความร้อนสูงได้อย่างดี
ระบบรักษาความปลอดภัย TOT ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด การผ่านเข้าออกต้องผ่าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และระบบ Finger Scan เท่านั้น ภายในศูนย์ติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกจุด และบันทึกไว้เพื่อเรียกดูภาพย้อนหลัง
TOT IDC Network
TOT IDC TOT Networks
ระบบ Network ใช้อุปกรณ์ Network จาก Cisco ตระกูล Nexus รุ่นล่าสุดระดับ World Class ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานใน Data Center โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกรูปแบบของการใช้งาน นอกจากนี้ TOT IDC ยังติดตั้งระบบ Firewall ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการพร้อม Bandwidth ขนาดใหญ่เชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน TOT International Internet Gateway เชื่อมโลกมาใกล้คุณ
TOT IDC Support
TOT IDC Rack Server
TOT IDC TOT Support System
BMS : Building Management System ระบบตรวจสอบระบบอาคารอัจฉริยะที่เชื่อมอุปกรณ์ระบบ ไฟฟ้าปรับอากาศ และอื่นๆของศูนย์ IDC เข้าด้วยกันเพื่อทำการ Monitor การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
NOC : Network Operation Center ศูนย์ปฏิบัติการด้านเครือข่ายติดตั้งระบบ Monitoring ระบบ เครือข่ายอันทันสมัยพร้อมทำการแก้ไขทันทีที่ตรวจพบปัญหา ด้วยทีมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
TOT IDC มีมาตรฐาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่รองรับทุก Application ของท่าน, ระบบไฟฟ้าจาก UPS แบบ 2 แหล่งจ่าย, หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง (Generator) 2 แหล่งจ่าย ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น Precision Air ทำงานแบบ Active + Standby ระบบรักษาความปลอดภัยการผ่านเข้าออก Finger Print Scan และ CCTV , Network Firewall , IP Address , Internet Port ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย VESDA และสารดับเพลิงสำหรับห้อง Data Center FM-200
TOT IDC Support
TOT IDC Rack Server
TOT IDC Rack Server
IC-MyHost จึงเลือก TOT Data Center ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบ Network, ระบบ Support สำหรับ Server เพื่อข้อมูลสำคัญยิ่งของท่าน ท่านจึงไว้วางใจได้ เมื่อใช้บริการ Dedicated Server กับ IC-MyHost

พูดคุยกับทีมงาน

dedicated server

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

088-264-4453