ฉลองครบรอบ 12 ปี IC-MyHost


ฉลองครบรอบ 12 ปี IC-MyHost

อภินันทนาการแก่ลูกค้าของ IC-MyHost
- จัดเต็ม พื้นที่โฮสติ้ง เท่าตัว
- อภินันทนาการลูกค้าโฮสติ้ง ด้วย Cloud Hosting ดีกว่าเดิม ราคาเท่าเดิม


สำหรับลูกค้า Hosting ทางบริษัทมีการขยายเนื้อที่ให้กับทุกๆ Package อัตโนมัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

***** Linux Hosting Package *****
Mini จากเนื้อที่ 100 MB ปรับเพิ่มเป็น 500 MB
H1 จากเนื้อที่ 200 MB ปรับเพิ่มเป็น 1 GB
H2 จากเนื้อที่ 300 MB ปรับเพิ่มเป็น 2 GB
H3 จากเนื้อที่ 500 MB ปรับเพิ่มเป็น 3 GB
H4 จากเนื้อที่ 1 GB ปรับเพิ่มเป็น 5 GB
H5 จากเนื้อที่ 2 GB ปรับเพิ่มเป็น 10 GB

***** Windows Hosting Package *****
Small จากเนื้อที่ 100 MB ปรับเพิ่มเป็น 200 MB
W1 จากเนื้อที่ 200 MB ปรับเพิ่มเป็น 400 MB
W2 จากเนื้อที่ 300 MB ปรับเพิ่มเป็น 600 MB
W3 จากเนื้อที่ 500 MB ปรับเพิ่มเป็น 1 GB
W4 จากเนื้อที่ 1 GB ปรับเพิ่มเป็น 2 GB
W5 จากเนื้อที่ 2 GB ปรับเพิ่มเป็น 4 GB

***** Affordable Hosting Package *****
X lite จากเนื้อที่ 700 MB ปรับเพิ่มเป็น 1 GB
X1 จากเนื้อที่ 1.4 GB ปรับเพิ่มเป็น 2 GB
X2 จากเนื้อที่ 2.6 GB ปรับเพิ่มเป็น 3 GB
X3 จากเนื้อที่ 4.2 GB ปรับเพิ่มเป็น 5 GB
X5 จากเนื้อที่ 7 GB ปรับเพิ่มเป็น 10 GB
X10 จากเนื้อที่ 15 GB ปรับเพิ่มเป็น 20 GB

***** Business Hosting Package *****
Super Mini จากเนื้อที่ 500 MB ปรับเพิ่มเป็น 1 GB
S1 จากเนื้อที่ 1 GB ปรับเพิ่มเป็น 2 GB
S2 จากเนื้อที่ 2 GB ปรับเพิ่มเป็น 4 GB
S3 จากเนื้อที่ 3 GB ปรับเพิ่มเป็น 6 GB
S4 จากเนื้อที่ 5 GB ปรับเพิ่มเป็น 10 GB
S5 จากเนื้อที่ 10 GB ปรับเพิ่มเป็น 20 GB

อีกทั้งมีการสนับสนุน Cloud Technology เพื่อสิ่งที่ดีกว่า โดยการปรับลดราคาดังนี้

***** Cloud Affordable Hosting Package *****
Cloud X lite จากราคา 850 ฿ ปรับลดเหลือ 500 ฿
Cloud X1 จากราคา 1400 ฿ ปรับลดเหลือ 800 ฿
Cloud X2 จากราคา 3200 ฿ ปรับลดเหลือ 1800 ฿
Cloud X3 จากราคา 4400 ฿ ปรับลดเหลือ 2400 ฿
Cloud X5 จากราคา 6500 ฿ ปรับลดเหลือ 3600 ฿
Cloud X10 จากราคา 12000 ฿ ปรับลดเหลือ 6500 ฿

***** Cloud Business Hosting Package *****
Cloud Super Mini จากราคา 5500 ฿ ปรับลดเหลือ 4500 ฿
Cloud S1 จากราคา 9500 ฿ ปรับลดเหลือ 8000 ฿
Cloud S2 จากราคา 16500 ฿ ปรับลดเหลือ 14000 ฿
Cloud S3 จากราคา 21000 ฿ ปรับลดเหลือ 18000 ฿
Cloud S4 จากราคา 27000 ฿ ปรับลดเหลือ 22500 ฿
Cloud S5 จากราคา 48000 ฿ ปรับลดเหลือ 40000 ฿

***** Cloud Linux Hosting Package *****
Cloud Mini จากราคา 800 ฿ ปรับลดเหลือ 500 ฿
Cloud H1 จากราคา 1300 ฿ ปรับลดเหลือ 900 ฿
Cloud H2 จากราคา 1800 ฿ ปรับลดเหลือ 1500 ฿
Cloud H3 จากราคา 2500 ฿ ปรับลดเหลือ 2000 ฿
Cloud H4 จากราคา 3800 ฿ ปรับลดเหลือ 2700 ฿
Cloud H5 จากราคา 7000 ฿ ปรับลดเหลือ 5000 ฿


เพื่อรองรับให้ลูกค้าเก่า สามารถย้ายไปยัง Cloud Server Technology โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
สำหรับ Hosting Package ดังต่อไปนี้ สามารถปรับเปลี่ยนไปยัง ระบบ Cloud ได้ทันที (ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น)

Linux Hosting Package : Mini,H1,H2,H3,H4,H5
-> Cloud Linux Hosting Package : Cloud Mini,Cloud H1,Cloud H2,Cloud H3,Cloud H4,Cloud H5

Affordable Hosting Package : X lite,X1,X2,X3,X5,X10
-> Cloud Affordable Hosting Package : Cloud X lite,Cloud X1,Cloud X2,Cloud X3,Cloud X5,Cloud X10

Business Hosting Package : Super Mini,S1,S2,S3,S4,S5
-> Cloud Business Hosting Package : Cloud Super Mini,Cloud S1,Cloud S2,Cloud S3,Cloud S4,Cloud S5


ข่าววันที่ 30 April 2015

More