ฉลองครบรอบ 15 ปี :: IC-MyHost สมนาคุณครั้งยิ่งใหญ่ คืนความคุ้มค่าให้ลูกค้า เพิ่มขนาดพื้นที่ ฟรี!!


ฉลองครบรอบ 15 ปี :: IC-MyHost สมนาคุณครั้งยิ่งใหญ่ คืนความคุ้มค่าให้ลูกค้า เพิ่มขนาดพื้นที่ ฟรี!!

ฉลองครบรอบ 15 ปี เราใส่ใจและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คืนความคุ้มค่าให้ลูกค้า

ขอมอบสมนาคุณพิเศษแก่ลูกค้า ที่ใช้งาน Cloud Hosting และ Web Hosting ด้วยการเพิ่มขนาดพื้นที่ใน Package ต่างๆ ฟรี!! แบบถาวร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยจะมีการปรับขยายพื้นที่ให้ในทุกๆ Package ดังข้อมูลในตารางค่ะ

ลูกค้ากลุ่ม Affordable+ Business + Multi Languages :: จะมีการปรับขยายพื้นที่ เพิ่มให้ในทุกๆ Package

ลูกค้ากลุ่ม Linux :: จะมีการปรับขยายพื้นที่ และ จำนวน Database เพิ่มให้ในทุกๆ Package

ลูกค้ากลุ่ม JSP :: จะมีการปรับขยาย Data Transfer เพิ่มให้ในทุกๆ Package

ลูกค้ากลุ่ม Radio :: จะมีการปรับขยายจำนวน Database เพิ่มให้ในทุกๆ Package

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน Features ต่างๆ จะถูกปรับเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ


ข่าววันที่ 22 June 2019

More