Promotion ครบรอบ 18 ปีDedicated Server
R310 :: 3900 บาท/เดือน จำนวน 1 เครื่อง
R610 :: 4900 บาท/เดือน จำนวน 2 เครื่อง
R620 :: 5900 บาท/เดือน จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยืนราคา เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ใน stock เท่านั้น


ข่าววันที่ 16 February 2021

More