สมนาคุณ ผู้ใช้บริการ web hosting ด้วยความยิ่งใหญ่กว่าเดิม


อีกก้าวหนึ่งของการพัฒนา และ การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
IC-MyHost ได้มีการปรับขยายเพิ่ม Features ใน Package ต่างๆ ดังนี้

Linux Hosting Package
- ขยายพื้นที่ ให้เท่าตัว สำหรับ ทุก Package
- Data Transfer สำหรับ Mini Package เป็น 150GB
- ยกเลิกค่าบริการราย 6 เดือน

Affordable Web Hostin Package
- เพิ่ม Data Transfer แบบล้นหลาม แก่ทุกๆ Package
Business Web Hosting Package
- ปรับขยาย Data Transfer

Windows Hosting Package
- ยกเลิกค่าบริการราย 6 เดือน
- ปรับขยาย Data Transfer สำหรับ ทุก Package

Domain Name
- ปรับเพิ่มค่าบริการจดโดเมนเนม 10 บาท สำหรับบาง Package

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน Features ต่างๆ จะถูกปรับเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บริการ สำหรับเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือ ผิดกฎกระทรวง ICT หากตรวจพบ จะทำการระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข่าววันที่ 02 December 2010

More