ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน


ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน IC-MyHost ด้วยดีเสมอมา
ไม่ว่าจะเป็น Hosting & Domain & Dedicated Server หรือแม้กระทั่ง Web Design & Web Application

ในวันนี้ Ideal Creation Center Co. Ltd. ประกอบกิจการครบรอบ 10 ปี
ทางบริษัทจึงมีอภินันทนาการโปรโมชั่นต่างๆ มากมาย คืนกำไรสู่ลูกค้า

เร็วๆ นี้ ท่านจะได้พบกับโปรโมชั่นของ Hosting และ VPS บริการใหม่จาก IC-MyHost

IC-MyHost จะสานต่อความมุ่งมั่น ความใส่ใจ และ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
และการบริการ ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุด


ข่าววันที่ 11 September 2013

More