ฉลองครบรอบ 10 ปี ic-myhost ซื้อ Hosting วันนี้ แถมเว็บสำเร็จรูป หรือ โรงแรมสำเร็จรูป


ฉลองครบรอบ 10 ปี ic-myhost ซื้อ Hosting วันนี้ แถมเว็บสำเร็จรูป หรือ โรงแรมสำเร็จรูป


หมายเหตุ :

- ให้สิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าเดิมที่ทำการต่ออายุ Hosting ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2556 เป็นต้นไป
จึงกระทั่งหมดเขตของช่วงเวลาโปรโมชั่น
- Shopdd หรือ HotelDirect ที่ได้รับฟรี ต้องเปิดใช้งานบริการพร้อมวันที่แจ้งชำระเงิน Hosting เข้ามา
- Shopdd หรือ HotelDirect ที่ได้รับฟรี จะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น
- Shopdd หรือ HotelDirect ที่ได้รับฟรี จะไม่รวมฟรีโดเมน
- Shopdd หรือ HotelDirect ที่ได้รับฟรีนั้น ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการบริการและดูแลเท่ากับลูกค้าปกติ
- หมดเขตโปรโมชั่น ภายใน 30 พ.ย. 2556 นี้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอน
- เมื่อได้รับใบเสนอราคา Hosting แล้ว ท่านสามารถทำการสั่งซื้อ Shopdd หรือ HotelDirect Package ตามโปรโมชั่นที่ได้รับ
- เมื่อยืนยันการชำระเงิน Hosting ให้ทำการแจ้งสิทธิ์ในการรับบริการฟรี ที่ท่านได้ทำการสมัครเข้ามาก่อนหน้านี้


ข่าววันที่ 19 September 2013

More