โปรโมชั่นพิเศษ Dedicated Server R210 - 3,900 bht/mon จำนวนจำกัดDedicated Server R210 ราคาเดือนละ 3,900 บาท
- Quad Core Xeon X3430 (2.4GHz, 8M Cache)
- SATA 500 GB
- 2 GB DDR3 ECC
- 1 IP Address
- CAT-IDC
***ด่วนจำกัดจำนวนเพียง 4 เครื่องเท่านั้น***

หมายเหตุ
- ราคาโปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับสัญญาเช่า 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น
- กำหนดยืนราคาโปรโมชั่น จนกว่าสินค้าโปรโมชั่นจะหมดลง


ข่าววันที่ 28 July 2014

More