โปรโมชั่นจัดเต็ม ล๊อตสุดท้าย พิเศษ Dedicated Server R310 - 4,500 bht/mon จำนวน 2 units สุดท้าย มาก่อนได้ก่อน หมดแล้วหมดเลยDedicated Server R310 ราคาเดือนละ 4,500 บาท
- Quad Core Xeon X3450 (2.66GHz, 8M Cache)
- SATA 500 GB
- 4 GB DDR3 ECC
- 1 IP Address
- CAT-IDC
***ด่วนจำกัดจำนวนเพียง 2 เครื่องเท่านั้น***

หมายเหตุ
- ราคาโปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับสัญญาเช่า 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น
- กำหนดยืนราคาโปรโมชั่น จนกว่าสินค้าโปรโมชั่นจะหมดลง


ข่าววันที่ 23 March 2015

More